O firmie

Umowa została zawarta z:

RED STAR Sp. z o.o. z siedzibą 03-286 Warszawa, ul. Malborska 1.11, KRS 000715463, NIP 5242850420, REGON 369352345, oddział Dziekanów Nowy, ul. Kolejowa 374

reprezentowaną przez Włodzimierza Robakiewicz.