ZWROT ZALICZKI

W marcu 2020 r. wpłaciłem firmie Red Star zaliczkę w kwocie 9600 zł celem przeprowadzenia remontu dachu. Pomimo zawarcia porozumienia o jej zwrocie firma dalej przetrzymuje większość wpłaconych pieniędzy. Spór aktualnie rozpatrywany jest przez Sąd Administracyjny w Gdyni.

Do zwrotu pozostało 6600 zł. W przypadku zwrotu przetrzymywanej zaliczki strona internetowa zostanie zamknięta.

Dotychczas otrzymane spłaty z łącznej kwoty 9600 zł:

2 września 2020 1000 zł
21 września 2020 1000 zł
29 września 20201000 zł  

Jeżeli jesteś przedstawicielem firmy windykacyjnej i jesteś zainteresowany odkupieniem zaległości na atrakcyjnych warunkach KLIKNIJ TUTAJ